Ευχαριστώ!

Ευχαριστούμε για την δωρεά να στηρίξει το έργο μας και να βοηθήσουμε να αναπτύξουν πραγματικά δημοκρατικές εναλλακτικές! Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει σύντομα τη δωρεά σας.

Και αν δεν έχουν ακόμη, μπορείτε να υποστηρίξει περαιτέρω το έργο μας με την ανταλλαγή μας στα social media!

Ευχαριστώ και πάλι,
Το Δημοκρατίας στην πράξη Team

Recent Donors

$50
Alicia Myderwyk
$40
Brenda Zook % Hospice of CNY
$100
Kendall Nowe
$2
Luana Mendes
$35
Alicia Myderwyk
$50
Cindy Nowe
$20
Jeffery Myderwyk
$50
Judith Setla
Κορυφή
είναι
Δημοκρατίας στην πράξη
Δημοκρατίας στην πράξη