Έχετε ένα ακούστε αυτό το νέο επεισόδιο του «Δημοκρατία Talk’ από τον Πάτρικ Chalmers, στην οποία το δικό μας Adam Cronkright μιλάει για την πιο πρόσφατη από τη δημοκρατία στην Πρακτική, αυτό που βλέπουμε, και οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ: